Mata Ganjaran - HantarSini.com

Go to content
Mata Ganjaran
(Reward Points)
Para pelanggan akan memperolehi mata ganjaran seperti berikut;
Setiap pakej yang diterima layak menerima 1 mata ganjaran.
Contoh;
Pelanggan A menerima 5 pakej penghantaran = 5 mata ganjaran
Pelanggan B menerima 3 pakej penghantaran = 3 mata ganjaran

Pendaftaran penerimaan pakej juga melayakkan pelanggan mendapat 2 mata ganjaran bagi setiap pakej
Contoh;
Pelanggan A mendaftarkan 3 pakej yang akan diterima = 3 x 2 mata ganjaran = 6 mata ganjaran
Pelanggan B mendaftarkan 5 pakej yang akan diterima = 5 x 2 mata ganjaran = 10 mata ganjaran

Apa kelebihan mata ganjaran ?
Setiap 50 mata ganjaran terkumpul, pelanggan boleh mendapatkan kiriman 1 pakej secara percuma dengan tempoh maksimum transit 7 hari.
Setiap 100 mata ganjaran terkumpul, pelanggan boleh mendapatkan kiriman 3 pakej secara percuma dengan tempoh maksimum transit 7 hari.
@TheFlexWorkplace
No. 51A, Jalan Setia Jaya Utama
Taman Setia Jaya, 83000 Batu Pahat, Johor.
X5.2019.3_1711019
Back to content